Hadi Başlayalım!

Biz de senin kadar heyecanlıyız! E-ticarete ilk adımını beraber atabilmemiz için bazı bilgilerine ihtiyacımız var. Bu arada IdeaSoft altyapısı ile e-ticaret yapan firmaların yıllık 70 milyondan fazla sipariş aldığını biliyor muydun? Sen de hemen kurulumunu tamamla ve bu muhteşem rakamlara dahil ol.

1 2
Kişisel verileriniz, Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında işlenmektedir. Kurulum işlemlerine devam ederek Aydınlatma ve Rıza Metni'ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Neredeyse Bitti...

Siteni tamamen sana ve firmana özel olarak hazırlayabilmemiz için bilgilerini eksiksiz girmeni rica ederiz. Senin satıp sadece senin kazanacağın, kısacası özgürce e-ticaret yapabileceğin online mağazan biraz sonra hazır.

1 2
.myideasoft.com
https://.myideasoft.com
Geri Dön

İlk Adım Paketin Kuruldu!

Aramıza hoşgeldin. Birlikte çok iyi işler yapacağımızdan emin olabilirsin. Site giriş bilgilerinizi mail adresine gönderdik. Dijital dünyaya attığın bu ilk adımında yanında olduğumuzu unutma. Sormak istediğin ne varsa bir tık uzağındayız.

Panel Giriş Linki
Site Linki
Kullanıcı Adı
yonetici

Mail Adresi

Şifre

Sözleşme Metni

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar ve Ürün Bilgileri

1.1. İşbu Sözleşme tarihinde (“Yürürlük Tarihi”) adresinde bulunan, vergi kimlik numaralı (bundan sonra “MÜŞTERİ olarak anılacaktır) ve merkezi Cumhuriyet Mah. Çimen Sok. No:2 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan IdeaSoft Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle “IdeaSoft” olarak anılacaktır.) arasında düzenlenmiştir. MÜŞTERİ ve IDEASOFT birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.

1.2. MÜŞTERİ, iş bu Sözleşme’ye ve Sözleşmenin son güncel haline IDEASOFT’a ait websitesi, portal, mobil uygulama gibi platformlardan erişebilecektir. IDEASOFT hizmetlerde süreklilik sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. IDEASOFT, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını MÜŞTERİ’nin erişebileceği ve görüntüleyebileceği platform/larda yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile bilgilendirecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

1.3. Sözleşme ile ilgili hizmetlerin verilmesine ilişkin bildirimler MÜŞTERİ’nin bildireceği e-posta adreslerine gönderilebilir. Bu durumda IDEASOFT tarafından MÜŞTERİ’ye e-mail ve faks ile gönderdiği mesajlar ve elektronik ortamda bulunan kayıtlar HMK’nın ilgili maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilir.

1.4. MÜŞTERİ tarafından Sözleşme’de belirtilen adresler tebligat adresi olarak kabul eder. Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Taraflar, imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin ticari faaliyetleri kapsamında yasal olarak engellenmemiş olmamak şartıyla dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan IDEASOFT Akıllı E-Ticaret Sistemi İlk Adım Pakedi isimli bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu, MÜŞTERİ basiretli bir tacir olarak iş bu sözleşmeyi imzaladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine halel getirmez. IDEASOFT teknik gereklilikler halinde paket içeriğini, değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler nedeniyle MÜŞTERİ’nin hizmeti kullanması imkansız hale gelmesi sebebiyle sözleşme MÜŞTERİ tarafından feshedilirse, IDEASOFT o yıl için ödenen kiralama bedelini MÜŞTERİ’ye iade edecektir.

3. KİRALAMA ESASLARI

3.1. IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sistemi sözleşme süresince tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce 15 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul ettiğini, MÜŞTERİ ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını, ticari işlerde TTK uyarınca cayma hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

3.2. Yazılım kiralama başlangıç tarihi IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama 1 (bir) yıl'dır. MÜŞTERİ’nin kusurundan, temerrüdünden yada müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.

3.3. Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce MÜŞTERİ ve IDEASOFT sözleşmenin yenilenmesi hususunda mutabakata varması halinde , MÜŞTERİ İDEASOFT İlk Adım E-Ticaret Paketlerinden bir üst pakede o paket ücret ve şartları ile geçiş yaparak sözleşmeyi yenileyebilir. Müşteri Sözleşme’ye devam edebilmesi için bir üst pakede geçmesi gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, ana paketlerden birine geçmesi halinde İDEASOFT İlk Adım E-Ticaret Sistemi’nden çıkarak ana paketler için yer alan hizmet şart ve kapsamlarının belirlendiği İDEASOFT E-Ticaret Sistemi Hizmet Sözleşme’sini imzalamak zorundadır.

3.4. Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle IDEASOFT, MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise IDEASOFT, MÜŞTERİ tarafından verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli bir kredi kartı ile ya da nakit olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz, askıya alınan süre sözleşme bitimine eklenmez.

3.5. IDEASOFT’un, MÜŞTERİ’ye ait içeriği yedekleme ve saklama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kiralama süresi bitiminde veya Sözleşme süresi içerisinde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ'ye ait veri tabanında yer alan son siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını MÜŞTERİ; XML veya EXCEL yolu ile 30 (otuz) Gün içinde sistemden alabilir.

3.6. MÜŞTERİ, IDEASOFT‘tan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun IDEASOFT ‘un önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde'nin ihlali IDEASOFT'a sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

3.7. IDEASOFT, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin IDEASOFT kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak IDEASOFT logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

3.8. IDEASOFT MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere bırakabilir.

3.9. IDEASOFT, MÜŞTERİ’nin E-Ticaret Sistemi’nin kullanımı sırasında hizmet alacağı kargo ve lojistik firması, banka ve ödeme sistemi, pazar yeri, digital reklam ajansları, seo ajansları, sosyal medya ajansları, ürün ve site yönetimi, XML tedarik entegrasyonlarına ilişkin firmalarla imzalamış olduğu sözleşme ve ticari anlaşmalarının tarafı olmayıp, MÜŞTERİ’nin iş bu 3. parti firmalardan hizmet alımı sırasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, hizmetin verilmesi sırasında yaşanan gecikmelerden, XML entegrasyon uyuşmazlıklarından sorumlu değildir.

4. GİZLİLİK İLKESİ

4.1. IDEASOFT, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek IDEASOFT gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ'ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

4.2. Yazılım kiralama hizmeti IDEASOFT’un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde IDEASOFT dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veri tabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veri tabanı IDEASOFT kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veri tabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veri tabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

4.3. MÜŞTERİnin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda 3. kişilere ait kredi kartı bilgileri, kişisel bilgiler herhangi bir şekilde IDEASOFT kesinlikle sunucu üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı izinsiz kullanımlarından, yanlışlıklarından ve hatalarından bu bilgiler IDEASOFT sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için İDEASOFT sorumlu tutulamaz. 3. kişilerin mali ve kişisel bilgilerinin kullanılması sebebiyle uğramış olduğu zararların IDEASOFT’a yöneltilmesi halinde, IDEASOFT iş bu zararı MÜŞTERİ’ye rücu hakkına sahiptir. 3. Kişilere ait Kredi kartlarının izinsiz kullanımlarından, bu kullanımlar sebebiyle doğacak hukuki ve cezai yükümlülüklerden MÜŞTERİ sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.MÜŞTERİ, herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları'nı kullanmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden IDEASOFT sorumlu değildir.

4.5. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, OHAL, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklıdır.


6. HUKUKİ ESASLAR

6.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda T.T.K. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

6.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurt dışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurt dışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

6.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu , Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.6. IDEASOFT Akılı E-ticaret Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden IDEASOFT sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, IDEASOFT Akıllı E-ticaret sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda IDEASOFT un herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

6.7. IDEASOFT, MÜŞTERİ’ye sisteme erişim sağlayacağı kullanıcı adı ve şifresini iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine iletilmesinin ardından sistemin kullanılması tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. IDEASOFT, sisteme giriş bilgilerini MÜŞTERİ’ye iletmekle sözleşmesel yükümlülüğünü yerine getirmiş olup IDEASOFT’un herhangi bir kusuru olmaksızın, MÜŞTERİ tarafından sistemin kullanılmaması, e-ticaret sisteminden MÜŞTERİ’nin beklediği gibi ya da hiç gelir elde edilmemiş olması , IDEASOFT’un kusuru olmaksızın sisteme giriş yapmaması sebebiyle iadesi talep edilmez.

6.8. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden veya mevzuata aykırı, piyasa koşullarına uygun olmayan her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, IDEASOFT’un her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. İDEASOFT,MÜŞTERİ tarafından sağlanacak olan hizmet ve/veya ürün üzerinde yapmış olduğu değerlendirme neticesinde MÜŞTERİ’ye hizmet vermemeye karar verebilir ve hizmeti durdurabilir.

6.9. MÜŞTERİ’nin IDEASOFT Akıllı E-Ticaret sistemi kullanarak satışını yapamayacağı ürünler: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürünün MÜŞTERİ'ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine IDEASOFT vermekte olduğu hizmeti herhangi bir bedel iadesi yapmaksızın sonlandırır.

6.10. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye yapılan bildirimin ardından 24 saat içerisinde kaldırılmazsa; ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın IDEASOFT tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez.

6.11. Yine aynı şekilde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de IDEASOFT'un yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

6.12. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de IDEASOFT'a karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

6.13. MÜŞTERİ IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), IDEASOFT kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları IDEASOFT ’ta iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

6.14. MÜŞTERİ’nin 6.13. maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. IDEASOFT vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 3.kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça IDEASOFT sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle IDEASOFT’un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

6.15. IDEASOFT teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. IDEASOFT bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.

6.16. İdeasoft E-Ticaret Sistemi Free İlk Adım Pakedi hizmetini tamamen ve/veya MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmeti herhangi bir gerekçe göstermeksizin dilediği zaman sonlandırabilir. Bu durumda MÜŞTERİ, İDEASOFT’a karşı herhangi bir zarar, ziyan, menfi ya da müspet zarar ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.17. MÜŞTERİ, hizmeti kullanırken 3. kişilere sağlamış olduğu ürün ve hizmetlerin , faaliyetinin Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata uygun olacağını, İDEASOFT E-Ticaret Sistemi üzerinden sağladığı hizmet ve ürünlere ilişkin gerekli özel ve hassasiyeti göstereceğini taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ’nin sikayetvar.com, instagram, facebook gibi şikayet ve sosyal medya platformlarında firması, ürünleri ve hizmetlerine ilişkin çok sayıda şikayet olması, cezai bir soruşturmaya muhatap olması, siteye saldırı gerçekleştirilmesi ve IDEASOFT marka değerinin zedelenmesine yol açabilecek herhangi bir durumun varlığında İDEASOFT hizmeti derhal bildirimsiz ve tazminatsız olarak durdurma hakkına haizdir.

6.18. MÜŞTERİ, IDEASOFT tarafından yukarıda yer alan iletişim bilgilerine reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerinin bu amaçla kullanılmasını ve üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ettiğini beyan eder.

7. KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ

7.1.IDEASOFT E-ticaret Sistemi İlk Adım Pakedi kiralama bedeli olarak ; Free İlk Adım Pakedi ÜCRETSİZ olup, sadece 1(bir) yıl süre ile kullanılmakta, bir yılın sonunda yenilenmemektedir. IDEASOFT İlk Adım Paketi için Yıllık 3588 TL +KDV ve IDEASOFT İlk Adım Plus Paket için Yıllık 5388 TL +KDV ödeyecektir. Sözleşmenin bitiş tarihinde Müşteri tarafından yenileme talebi iletilmesi halinde hizmet uzatılır. (Takip eden yıllarda yenileme ücretlerinde yıllık enflasyon oranında artış yapılır.)

İdeasoft Free İlk Adım Paket süresinin sona ermesi halinde 2. Yıldan itibaren MÜŞTERİ tarafından kullanıma devam edilebilmesi için İlk Adım Paket, İlk Adım Plus Paket veya IdeaSoft Akıllı E-Ticaret Paketleri ürünlerinden birinin seçilmesi ve ödeme yapılması gerekmektedir.

7.2. MÜŞTERİ tarafından ödeme yıllık olarak yapılacak olup Müşteri tarafından geçerli bir kredi kartı ya da ödeme bilgisi iletilmesi şartıyla hizmet devam edecektir. Paket Bedeli ve/veya yenileme bedelinin tahsil edilememesi durumunda hesap askıya alınabilir.

7.3. Kredi kartı ile ödeme taleplerinde belirlenen kiralama bedelinin tamamı MÜŞTERİ’ye fatura edilecek olup, MÜŞTERİ tarafından IDEASOFT ‘a bu sözleşmenin eki olan aşağıdaki kredi kartı ödeme formunun imzalanarak fakslanması gerekmektedir. Sözleşmenin tarafların mutabakatı ile yenilenmesi halinde IDEASOFT aynı formu kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini tahsil eder.

7.4. Kiralama bedeline ilişkin e-fatura IDEASOFT tarafından iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içerisinde düzenlenerek, MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. IDEASOFT tarafından düzenlenen e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup, Vergi Usul Kanunu 397 nolu Tebliği uyarınca ayrıca kağıt fatura gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. IDEASOFT tarafından gönderilen e-fatura’nın MÜŞTERİ tarafından görüntülenmemesi, MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen e-posta adresine IDEASOFT’tan kaynaklanmayan nedenlerle teslim edilmemesi e-faturanın muaccelliyeti etkilemez.

7.5. IDEASOFT tarafından, kiralama bedeline ilişkin e-fatura tutarı, MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine gönderildiği tarih itibariyle MÜŞTERİ cari hesap bakiyesine borç olarak kaydedilecek ve muaccel hale gelecektir.

7.6. MÜŞTERİ, İdeasoft E-Ticaret Sistemi Free İlk Adım Pakedi Hizmeti’nden sadece bir kez yararlanabilir. IDEASOFT MÜŞTERİ’nin birden fazla kez kullanımı için herhangi bir fiilini tespit etmiş olması halinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kullanımı derhal sonlandırabilir.

7.6. MÜŞTERİ tarafından fatura bedelinin, e-faturanın belirtilen e-mail adresine gönderilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde IDEASOFT, MÜŞTERİ tarafından fatura bakiyesi ödenene kadar e-ticaret sistemine erişimi durdurabilir. Bu durumda erişimin durdurulduğu süreler Sözleşme süresine eklenmeyecek olup, MÜŞTERİ, ödeme yükümlülüğünün kati olarak sona ermediğini, erişimin durdurulduğu sürelere ilişkin olsa dahi kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ tarafından ödenmeyen fatura bedeline Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen değişen oranlarda ticari temerrüt faizi uygulanır.

8. IDEASOFT E-TİCARET İLKADIM PAKETLERİ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK İÇERİĞİ

A. Free İlk Adım Paket - temel teknik özelliği olarak son kullanıcıya Havale ile, kapıda ödeme ile satış sistemi, yönetim paneki , sipariş ve kargo yönetimi,1 sanal pos kullanabilme[a] , 25 adet ürün yükleyebilme (her üründe 1 resim yükleme sınırı) ve 100 GB (Bandtwidth) Trafik genişliği içermektedir. Bu paket içeriğinde herhangi bir destek hizmeti(yazılı ticket ya da telefon) bulunmamakta olup, Müşteri sadece internet sitesinde yer alan Sık Sorulan Sorular, kullanım dokümanları ve videolar ile destek sağlanmaktadır.

B.İlk Adım Paket - Free pakete ek olarak 100 adet ürün yükleyebilme(her üründe 4 resim yükleme sınırı) , 1 adet e-posta hesabı , 1 sanal pos kullanabilme, ,alan adına özel SSL sertifikası hizmeti,1000 GB (Bandtwidth) Trafik genişliği, ve yazılı ticket ile teknik destek alabilme özellikleri içermektedir.

C.3. İlk Adım Plus Paket - İlkAdım Paket'e ek olarak 250 adet ürün yükleyebilme (her üründe 8 resim yükleme sınırı) , 5 adet e-posta hesabı , 2000 GB (Bandtwidth) Trafik genişliği, sınırsız sanal pos kullanabilme , premium responsive tema seçenekleri , içerik-haber-blog yönetimi ve tema düzenleyebilme, yazılı ticket ve telefon ile sınırsız teknik destek alabilme özelliklerini içermektedir.

İdeasoft İlkAdımE-Ticaret Paketleri içerisi de 3. Taraf uygulamaları ile entegrasyon sağlama özelliği bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ IDEASOFT E-ticaret Sistemi İlk Adım Paketlerinin temel özelliklerini ve teknik içeriğini, incelediğini ve içeriği kabul ettiğini beyan eder. IDEASOFT gerekli gördüğü hallerde Paket özelliklerini ve kapsamını değiştirme hakkına haizdir. Bu durumda MÜŞTERİ, herhangi bir itirazı ya da talebi olamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

9 ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme (2) nüsha halinde MÜŞTERİNİN IDEASOFT Akıllı E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’ni okuyup Platform/lar üzerinden onaylaması ile belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Aydınlatma ve Rıza Metni

Ideasoft Gizlilik Merkezinde siz değerli müşterilerimizin gizlilik ayarlarınıza ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin bütün bilgilendirmelere ulaşmanız mümkündür. Bu sayfada yer alan bilgilendirmeleri dikkatle okuyarak, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik ayarlarınız hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Elektronik İletilere Ait Seçimleriniz

IdeaSoft tarafından Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6.maddesinin b bendi gereğince önceden herhangi bir onayınız bulunmadan ticari iletiler gönderilmekte ve sizinle iletişime geçilmektedir. Detaylı bilgi almak ve tercihlerinizi değiştirmek için bize info@ideasoft.com.tr e-mail adresinden ulaşabilirsiniz.

IdeaSoft Müşteri Aydınlatma Metni

Sayın Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz ve Web Sitesi Ziyaretçilerimiz, IdeaSoft Yazılım San ve Tic. A.Ş. (“IdeaSoft” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir

Demo Talebi ile Beraber
 • Kimlik bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TC Kimlik No)
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
 • Siteyi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (sitedeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
 • Size özel tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifreniz
 • Şirket bilginiz (şirket adı, telefonu, adresi)
Elektronik Ticaret Sözleşmesinin Kurulması ile Beraber;
 • Kimlik bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TC Kimlik No)
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
 • Fatura talep etmeniz halinde bizimle paylaşmanız halinde (TC Kimlik No, Vergi Kimlik No)
 • Kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde ödeme kuruluşuna gönderilmek üzere işlenmesi
 • Ödeme yöntemi olarak havale seçilmesi halinde banka iban ve kullandığınız bankaya ilişkin bilgiler.
Kullanıcı Olmanız Halinde;
 • Size özel tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifreniz
 • Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin kayıtları (talep ve şikayet yönetimi)
 • Şikayetlerinize ilişkin alınan formla oluşan kayıtlar
 • Kullanıcı olmanız halinde sağladığımız elektronik ticaret sistemi çerçevesinde veri işleyen sıfatı tutulması amacı IdeaSoft’un işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemeden sadece depolama ve sistemin kullanılması ile oluşan müşterilerinize ait bilgiler,
 • Esnaf veya tacir olmanız sebebi ile fırsat ve kampanyalarımdan yararlanabilmeniz için size gönderilen ticari iletileriniz gönderebilmemiz amacı ile işlenen iletişim verileriniz,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

Genel Amaçlar:
 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
Demo Talebiniz Kapsamında:
 • Ürünümüzün kullanımını sağlamak ve sizinle olası akdedeceğimiz satış sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, Kullanıcı hesabı açılarak üye girişinin yapılabilmesi amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Demo talebinin ardından ürün satın almak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel süreçlerden faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz, (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik, alışveriş ve fatura bilgilerinizi,
Kullanıcı Olmanız Halinde:
 • Ürünümüzün geliştirilmesini sağlamak ve taleplerinize anında yanıt vermek adına Kullanıcı şikayet ve talep formu kapsamında,
 • Düzenli ödemelerin takibi ve hesap bilgileriniz ile düzenleme yapılabilmesi ve elektronik ticaret ortamınızın yönetilmesini sağlamak için tarafınıza sağlanan halinde,
 • Kullanıcı olmanız halinde yapmış olduğunuz satışlar, elektronik ticaret sitenizin yürütülmesini sağlamak,
 • Verilen hizmet kapsamında taleplerinizin yönetimi ve en iyi hizmet prensibi ile kullanıcıların elektronik ticaretinin en iyi şekilde sağlanması amacı ile,
 • Web sitesinde yer alan veya talep etmeniz halinde verilerinizi aktardığımız iş ortakları ile elektronik ticaret sitenizin yönetiminin yapılması amacı ile,

işliyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz IdeaSoft tarafından; site üzerinden işlemleriniz, demo talebiniz, talep ve şikayetlerinize ilişkin taleplerle veya yaptığınız alışverişleriniz ile beraber, site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma gibi yöntemlerle işlenmektedir.

IdeaSoft olarak kişisel verilerinizi; site üzerindeki demo taleplerinde ve satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; kullanıcı olmanız halinde “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” talep ve şikayetlerinizin takibi açısında “Hakkın kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması” sebebine dayanarak topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

IdeaSoft olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla IdeaSoft’un yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması halinde yurtdışı ile,
 • Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin çözümü amacı ile bayilerimiz ve iş ortaklarımızla,
 • Sitemizde yer alan ve hizmetine sunulan ve hizmet almak istediğiniz iş ortaklarımıza verdiğiniz izin kapsamında,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, IdeaSoft tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere

paylaşmaktayız.

Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu politikanın “iletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle IdeaSoft’a,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

İletişim

Başvurularınızı veri sorumlusu olarak IdeaSoft’un söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan info@ideasoft.com.tr e-posta adresine, sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan ulaşabilirsiniz. Veya IdeaSoft’un aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Cumhuriyet Mah. Libadiye Cad., Çimen Sk. No:2, 34699 Üsküdar/İstanbul
Telefon: 0216 326 04 77